SSG5276

Titel

Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5276.
Syftet med dessa anvisningar är i huvudsak att delge branschen ett system av koder och symboler som provats och utvärderats i samband med flera stora projekt.
Anvisningarna bygger i huvudsak på befintlig standard inom området, bl.a. SS ISO 14617-6, Measurement and control functions. Anvisningarna omfattar koder och symboler för grundläggande mät- och styrfunktioner i processflödesscheman.

SSG-nummer
SSG5276
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2012-10-23
Granskad
2012-10-23
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I, R
Teknikgrupper
Cpärm- CAD-pärm, E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., CAD-p - CAD-pärm, I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m., R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
1075 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5276.

Filer

5276_4.pdf Huvuddokument 1075 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor