SSG5276

Titel

Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5276.
Syftet med dessa anvisningar är i huvudsak att delge branschen ett system av koder och symboler som provats och utvärderats i samband med flera stora projekt.
Anvisningarna omfattar koder och symboler för grundläggande mät- och styrfunktioner processflödesscheman.
Med processflödesscheman redovisas alla i processen ingående delavsnitt och hjälpsystem. Detta sker medelst symboler och linjer som beskriver processförlopp med avseende på funktioner såsom förflytta, behandla, mäta,
styra och lagra en produkt.
Anvisningarna omfattar koder och symboler för grundläggande mät- och styrfunktioner i processflödesscheman.

SSG-nummer
SSG5276
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2012-10-23
Granskad
2012-10-23
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I, R
Teknikgrupper
Cpärm- CAD-pärm, E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., CAD-p - CAD-pärm, I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m., R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5276.

Filer

5276_4.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor