SSG7916

Titel

Checklista: Riskanalys av tryckbärande anordning

Orientering

Ackrediterade kontrollorgan vill se att anläggningarna följer de säkerhetskrav som ställs i bilaga 1 – Väsentliga säkerhetskrav i AFS 2016:1. De skyldigheter som följer av de väsentliga säkerhetskraven för tryckbärande anordningar som anges i bilaga 1 i AFS 2016:1 är även tillämpbara på aggregat, när det finns en motsvarande fara.

De väsentliga säkerhetskrav som fastställts i AFS 2016:1 är bindande. De skyldigheter som följer av dessa väsentliga säkerhetskrav är endast tillämpbara om motsvarande fara finns vid de berörda tryckbärande anordningarna när de används under sådana omständigheter som tillverkaren rimligen kan förutse.

Tillverkaren ska analysera farorna och riskerna för att fastställa vilka som är tillämpbara på anordningen med hänsyn till trycket. Anordningen ska därefter konstrueras och framställas med ledning av denna analys.
De väsentliga säkerhetskraven ska tolkas och tillämpas på ett sådant sätt att hänsyn tas till aktuell teknisk nivå och gängse praxis vid tiden för konstruktionen och tillverkningen. De ska också ta hänsyn till de tekniska och ekonomiska överväganden som är förenliga med en hög skyddsnivå för hälsa och säkerhet.

SSG-nummer
SSG7916
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2024-02-06
Granskad
2024-02-06
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7916_1.xlsx Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.