SSG7840

Titel

PED – rörklass ESS__A. Rörledningar för ISO- dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7

Orientering

Den här standarden ger anvisningar om rörkomponenter med ISO-dimensioner, tryckklass PN3, PN10, PN16, PN25 och PN40.
Standarden är en sammanslagning av de tidigare standarderna SSG 7840, SSG 7841, SSG 7842, SSG 7843 och SSG 7844.
PN3 gäller för enklare rörsystem med enklare tryck och laster, till exempel avgasning. Ytterligare belastningar beräknas fram från fall till fall. Dimensioneringskriteriet är maximalt beräkningstryck 3 bar vid temperaturen 100°C. Standarden för PN3 är endast avsedd för rörledningar som tillhör 8 § i AFS 2016:1 enligt PED 2014/68/EU.
Standarden följer värden för högsta tillåtna tryck (Pc) och temperatur (Tc) för respektive tryckklass enligt den europeiska harmoniserade flänsstandarden SS-EN 1092-1:2018, tabell G.17-PN10 t.o.m. G.20-PN40 och de material som där anges.
Denna standard för rörklasser är verifierad och godkänd mot kraven i
SS-EN 13480-3:2017, av anmält organ (AO) 0409 Kiwa Inspecta AB, certifikat nr. 20-1013779-100. SS-EN 13480 är en standard som uppfyller kraven enligt EU-direktivet PED 2014/68/EU.
Pressure Equipment Directive – PED, antogs av Europeiska Parlamentet i maj 2014. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 19 juli, 2016 i enlighet med föreskriften AFS 2016:1.
Denna standard kan också tillämpas för andra material i materialgrupp 8.1 enligt SIS-CEN ISO/TR 15608:2017 som har lika eller högre hållfasthetsvärden. Väljs ett material med lägre hållfasthetsvärden kan komponenterna EJ användas enligt standarden.

SSG-nummer
SSG7840
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
3595 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7840.

Filer

7840_2.pdf Huvuddokument 3595 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor