SSG7640

Titel

Allmänna tekniska bestämmelser vid rörledningsentreprenader (ersätter SSG 1640)

Orientering

Dokumentet redovisar, förutom bestämmelser av teknisk karaktär, kraven gällande tillverkning/utförande samt kontroll och provning av rörledningar.
Till dokumentet hör också en bilaga omfattande frågan om a`-priser och mätningsförfarande/-bestämmelser.

SSG-nummer
SSG7640
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2001-11-01
Granskad
2001-11-01
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
R9 - Tekniska bestämmelser vid entreprenader
Typ
Standard
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7640.

Filer

7640.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.