Indragen

SSG1640(E)

Titel

Allmänna tekniska bestämmelser vid rörledningsentreprenader (ersatt av SSG 7640).

Orientering

Dokumentet redovisar, förutom bestämmelser av teknisk karaktär, kraven gällande tillverkning/utförande samt kontroll och provning av rörledningar.
Till dokumentet hör också en bilaga omfattande frågan om a`-priser och mätningsförfarande/-bestämmelser.

SSG-nummer
SSG1640(E)
Aktuell utgåva
4
Publicerad
Värde saknas
Granskad
Status
Indragen
Teknikområden
R
Teknikgrupper
R9 - Tekniska bestämmelser vid entreprenader
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1640(E).

Filer

1640.PDF Huvuddokument

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.