SSG7904

Titel

Användarhandledning för SSGs rörklasser enligt PED. (EUs direktiv om tryckbärande anordningar, 97/23/EG)

Orientering

Denna rapport beskriver hur SSGs rörklasser används i praktiken vid konstruktion
av nya rörledningar. SSGs rörklasser uppfyller EUs direktiv om tillverkning
av tryckbärande anordningar PED, 97/23/EG. Ett intyg om överrensstämmelse
med PED 97/23/EG har utfärdats av det anmälda organet (AO) 0409 Inspecta
Sweden AB, certifikat nr: 09-744845-00.

SSG-nummer
SSG7904
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2011-07-04
Granskad
2011-07-04
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Rapport
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7904.

Filer

7904_1.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.