SSG7904

Titel

Användarhandledning för SSG:s rörklasser enligt PED

Orientering

Denna guide beskriver hur SSG:s rörklasser används i praktiken vid konstruktion av nya rörledningar. Guiden kan med fördel även användas för ombyggnation och reparation av befintliga rörledningar.
Beakta även särskilda krav i andra föreskrifter från exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Naturvårdsverket.
SSG:s rörklasser uppfyller EU:s direktiv om tillverkning av tryckbärande anordningar, PED 2014/68/EU. Ett intyg på detta har utfärdats av det anmälda organet (AO) 0409 Inspecta Sweden AB, med certifikatnummer: 20-1013779-100.

SSG-nummer
SSG7904
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2023-02-28
Granskad
2023-02-28
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7904.

Filer

7904_2.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor