SSG7645

Titel

Allmänna tekniska bestämmelser vid rörisoleringsentreprenader o dyl

Orientering

Dokumentet redovisar, förutom de tekniska bestämmelser som gäller vid utförandet av rörisoleringsentreprenader, även kraven gällande kontroll av utfört arbete.
Till dokumentet hör också en bilaga omfattande a`-priser och mätningsförfarande/-bestämmelser.

SSG-nummer
SSG7645
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2009-01-28
Granskad
2009-01-28
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
R9 - Tekniska bestämmelser vid entreprenader
Typ
Standard
Pris
660 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7645.

Filer

7645_3.pdf Huvuddokument 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor