SSG7907

Titel

Tilläggskrav för svetsade rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 för att uppfylla kraven i PED 2014/68/EU

Orientering

Detta dokument ger instruktioner om vilka tilläggskrav som ska ställas på material och komponenttillverkare vid tillverkning av rör och rördelar med styrkefaktor z = 0,7 som levereras enligt en icke harmoniserad tryckkärlsstandard för att uppfylla kraven i direktivet för tryckbärande anordningar, PED 2014/68/EU.
Pressure Equipment Directive – PED, antogs av Europeiska Parlamentet i maj 2014. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 19 juli 2016 i enlighet med föreskriften AFS 2016:1 – Tryckbärande anordningar.
Detta dokument tillämpas vid beställning av rör och rördelar som tillverkats enligt andra standarder än
– SS-EN 10253-2:2007 – Svetsrördelar – Del 2: Olegerade och ferritiska stål med särskilda kontrollkrav
– SS-EN 10253-4:2008/AC:2009 – Svetsrördelar – Del 4: Austenitiska och austenit-ferritiska (duplexa) rostfria stål med särskilda kontrollkrav
– SS-EN 10217-2:2019 – Svetsade rör av stål för tryckändamål - Tekniska leveransbestämmelser – Del 2: Elektriskt motståndssvetsade rör av olegerade och legerade stål med fordrade högtemperaturegenskaper
eller
– SS-EN 10217-7:2014 – Svetsade rör av stål för tryckändamål – Tekniska leveransbestämmelser – Del 7: Rör av rostfria stål.

Rör och rördelar som uppfyller kraven i detta dokument kan användas som tryckbärande anordning i rörsystem som tillhör 8 § och kategorierna I–III i AFS 2016:1.

SSG-nummer
SSG7907
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2024-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
2700 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7907.

Filer

7907_2.pdf Huvuddokument 2700 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor