SSG5269E

Titel

Symbols for simplified process flow diagrams

Orientering

Supersedes earlier edition by SSG 5269(E).
This document sets out symbols for simplified process flow diagrams. The usual field of application is preliminary study contexts, environmental permit procedures, etc. As far as possible, the symbols have been based on international standards.

SSG-nummer
SSG5269E
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2007-05-10
Granskad
2017-09-28
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I, R
Teknikgrupper
E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., CAD-p - CAD-pärm, I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m., R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
830 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5269E.

Filer

5269E_5_v2.pdf Huvuddokument 830 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.