SSG7684E

Titel

Connection piece in roof of open stainless/acid resistant steel storage tank

Orientering

This document gives recommendations for how a connection piece shall be attached to the roof of a storage tank made of stainless/acid resistant steel. Implementation, design and manufacturing according to EN 14015:2005.

SSG-nummer
SSG7684E
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2018-12-06
Granskad
2018-12-06
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
R6:5 - Cisterndetaljer
Typ
Standard
Pris
660 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7684E.

Filer

7684E_3.pdf Huvuddokument 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor