SSG7355

Titel

Centrifugalpumpar – rekommendationer för val av material och axeltätningsarrangemang

Orientering

Denna standard ger rekommendationer för val av material i centrifugalpumpar, val av axeltätningsarrangemang och val av material i tätningar. Rekommendationerna gäller för centrifugalpumpar av konventionell typ med axeltätning. Materialdelen i rekommendationerna kan även tillämpas för tätningslösa pumpar.
Rekommendationerna är till för att visa på materialkombinationer för ett flertal media utifrån praktiska erfarenheter på processanläggningar. En leverantör ska beakta rekommendationerna, men det fråntar inte denne ansvaret att säkerställa riktigheten i rekommendationerna. Alla önskade avvikelser från rekommendationerna i bilagorna ska tas upp i dialog mellan beställare och leverantör.
Minimikrav på utförande av centrifugalpumpar klass II.
Axeltätningsrekommendationerna är inte specifika för centrifugalpumpar utan kan tillämpas även i andra sammanhang, exempelvis för omrörare, mixers, filter med mera.

SSG-nummer
SSG7355
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2021-06-18
Granskad
2021-06-18
Status
Aktuell
Teknikområden
M, MT, R
Teknikgrupper
M9 - Pumpar, Axeltätningar, R4 - Material och komponenter i rörsystem och pumpar
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7355_3.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor