SSG7800

Titel

Kemikaliebeständiga glasfiberarmerade plaströr och rördelar för processledningar – allmänna krav

Orientering

Denna standard omfattar allmänna krav på glasfiberarmerade rör och rördelar för friliggande processledningar, avsedda för transport av kemiskt aggressiva ämnen.
Standarden behandlar inte markförlagda rör och rördelar. Standarden gäller inte heller vid drifttemperaturer lägre än -40 °C och högre än +120 °C.
Standarden redovisar minimikraven vid konstruktion, tillverkning, provning, kontroll, märkning och leverans av rör och rördelar i armerad plast, som innehåller vätska eller kondenserade gaser som uppfyller kraven i EU-direktivet PED 2014/68/EU. Standarden ger också hänvisningar till nationella föreskrifter som berör sådana rör och rördelar.
Pressure Equipment Directive (PED) antogs av Europeiska Parlamentet i maj 2014. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 19 juli 2016 genom föreskriften AFS 2016:1.

SSG-nummer
SSG7800
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2021-12-17
Granskad
2021-12-17
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
R5:1 - Rör, rördelar, flänsar, flänspackningar, skruvar, muttrar, brickor
Typ
Standard
Pris
2700 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7800_2.pdf Huvuddokument 2700 kr
7800B9_2.xlsx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor