Indragen
2021-12-17

SSG7805

Titel

Rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad, omättad esterplast. Översikt. (ersätter SSG 1805)

Orientering

Dokumentet redovisar illustrativt en översikt av rördelar för processledningar av kemikaliebeständig, glasfiberarmerad
omättad esterplast. Se SSG 7806 t o m SSG 7810 samt SSG 7384 för ytterligare information.

SSG-nummer
SSG7805
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2001-12-01
Granskad
2017-09-29
Status
Indragen
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
R5:1 - Rör, rördelar, flänsar, flänspackningar, skruvar, muttrar, brickor
Typ
Standard
Pris
540 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7805_1_v2.pdf Huvuddokument 540 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.