SSG7650

Titel

Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll

Orientering

Denna standard är avsedd att användas som stöd vid framtagning av rörsystem. Vid eventuella otydligheter gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2016:1 och AFS 2017:3. Med utgångspunkt i mediakod och mediadata, ger bilagorna rekommendationer för val av material i rörsystem och tillhörande komponenter, samt klassning och kontroll av dessa. För sammanställning över SSGs PED-rörklasser, se SSG 7829.

Som komplement till standarden finns en redigerbar bilaga som gör det möjligt att hantera lokala anläggningsspecifika mediakoder. Vid behov kan bilagan också användas för att ge synpunkter inför kommande revideringar av denna standard. Bilagan skickas då till support@ssg.se.

Nedan finns även en plansch som grundar sig på AFS 2016:1, AFS 2017:3 och CLP-förordningen, som ECHA har tagit fram för klassificering, märkning och skyddsangivelser för kemiska produkter. Vid utskrift är A2-format lämpligt.

SSG-nummer
SSG7650
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2021-12-01
Granskad
2021-12-01
Status
Aktuell
Teknikområden
R
Teknikgrupper
R4 - Material och komponenter i rörsystem och pumpar
Typ
Standard
Pris
2700 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7650.

Filer

7650_6.pdf Huvuddokument 2700 kr
7650BX_6.docx Redigerbar bilaga 750 kr
Plansch.pdf Bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor