SSG5270

Titel

Symboler för processflödesscheman

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5270(E).
Denna rekommendation redovisar symboler som skall informera användaren om vilken processhändelse som avses i en viss processposition, t ex pumpning, silning, malning, värmeväxling, lagring, etc. Förenklade symboler (typ blockschemasymboler) för processflödesscheman redovisas i dokumemtet SSG 5269. Koder och symboler för mät- och styrfunktioner i processflödesscheman redovisas i SSG 5276. ID-system och processkoder, se SSG 5275.
Symboler för processbildsuppbyggnad-allmänna principer redovisas i SSG 5262 (i detta dokument ges bl a förslag på symboler att nyttjas i samband med grafikuppbyggnad).

SSG-nummer
SSG5270
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2007-05-31
Granskad
2007-05-31
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I, R
Teknikgrupper
E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., CAD-p - CAD-pärm, I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m., R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Filer

5270_5_v2.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.