SSG5269

Titel

Symboler för förenklade processflödesscheman.

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5269(E).
Detta dokument redovisar symboler för förenklade processflödesscheman.
Användningsområde är vanligtvis i förstudie-sammanhang, koncessionsärenden, o dyl.

SSG-nummer
SSG5269
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2007-05-31
Granskad
2017-09-28
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I, R
Teknikgrupper
E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., CAD-p - CAD-pärm, I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m., R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Filer

5269_5_v2.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.