SSG7571

Titel

Märkning av gas- och vätskeinstallationer

Orientering

Denna standard ger anvisningar om hur rörledningar, ventiler, övrig armatur, säkerhetsutrustningar och behållare ska märkas för att identifiera innehåll och de risker som är förknippade med detta vid hantering hos brukaren.
Standarden omfattar även skyltning av områden, lokaler och inhägnader där stora mängder farliga kemiska produkter hanteras samt anslutningar på lastnings- och lossningsplatser.

SSG-nummer
SSG7571
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2016-06-30
Granskad
2016-06-30
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
1095 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7571.

Filer

7571_6.pdf Huvuddokument 1095 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor