SSG7571

Titel

Märkning av gas- och vätskeinstallationer

Orientering

Denna standard ger anvisningar om hur rörledningar, ventiler, övrig armatur, säkerhetsutrustningar och behållare ska märkas för att identifiera innehåll och de risker som är förknippade med detta vid hantering hos brukaren.
Standarden omfattar även skyltning av områden, lokaler och inhägnader där stora mängder farliga kemiska produkter hanteras samt anslutningar på lastnings- och lossningsplatser.

SSG-nummer
SSG7571
Aktuell utgåva
7
Publicerad
2020-03-25
Granskad
2020-03-25
Status
Aktuell
Teknikområden
FNP, R, RR
Teknikgrupper
R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7571_7.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor