Indragen

SSG1571

Titel

Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer (ersatt av SSG 7571)

Orientering

Standarden ger rekomendationer beträffande märkning av rörledningar för tillhörande objektgrupp.
Märkning av gas och vätskeledningar, ventilationskanaler, installationskomponenter samt visar exempel på märkning.

SSG-nummer
SSG1571
Aktuell utgåva
6
Publicerad
1998-03-01
Granskad
1998-03-01
Status
Indragen
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
R3 - Kodifiering, märkning och symboler
Typ
Standard

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1571.

Filer

1571.PDF Huvuddokument

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor