SSG2230

Titel

Trycksatta anordningar – livscykelbaserad och tvärteknisk guide

Orientering

Denna guide är ett hjälpmedel för processindustrin att kostnadseffektivt följa och uppfylla krav i lagar och föreskrifter inom området trycksatta anordningar. Guiden är tvärteknisk och omfattar flera tekniska områden – rör, el och instrument – samt spänner över alla faser i en anordnings livscykel. Guiden är dock inte heltäckande; det finns fler lagar och föreskrifter som berör området.

SSG-nummer
SSG2230
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2021-08-20
Granskad
2021-08-20
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, R, S
Teknikgrupper
Typ
Guide
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Filer

2230_2.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor