SSG6720E

Titel

Pipe penetration through sheet metal sandwich panel, sheet metal walls, brick walls, concrete walls and floors. Typical construction

Orientering

The standard provides instructions on the principal embodiments of pipe penetration in sheet metal sandwich panels, sheet metal walls, brick walls and concrete walls both for non-insulated and insulated pipes and for pipe penetration in round or rectangular floors. The document is used as a basis for procurement, and its purpose is to provide the supplier and the constructor with information concerning conditions at an early stage.

SSG-nummer
SSG6720E
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2016-06-07
Granskad
2016-06-07
Status
Aktuell
Teknikområden
B, R
Teknikgrupper
BI Rörledningar m m, BN Skikt av överläggsplattor m m, R11 - Rörgenomföringar i byggnad, egenkontroll, övrigt
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG6720E.

Filer

6720E_5.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor