SSG7827

Titel

Provtryck för tryckklasserna PN 10, PN 16 och PN 25. Material kolstål, P235GH

Orientering

Denna standard anger provtryck för rörsystem i material kolstål, P235GH enligt
SS-EN 10216-2. Beräkningarna av provtryck följer kraven i SS-EN 13480-5, se avsnitt 9.3.2.2.1
Temperaturer och tryck enligt flänsstandarden SS-EN 1092-1:2001, tabell 15, materialgrupp 3E0.

SSG-nummer
SSG7827
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2010-03-01
Granskad
2010-03-01
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
895 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7827_1.pdf Huvuddokument 895 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.