SSG7830

Titel

PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7

Orientering

Den här standarden ger anvisningar om rörkomponenter med metriska dimensioner, ID, i tryckklasserna PN3, PN10, PN16, PN25 och PN40.
Standarden är en sammanslagning av de tidigare standarderna SSG 7830, SSG 7831, SSG 7832, SSG 7833 och SSG 7834.
PN3 gäller för enklare rörsystem med enklare tryck och laster, till exempel avgasning. Ytterligare belastningar beräknas fram från fall till fall. Dimensioneringskriteriet är maximalt beräkningstryck 3 bar vid temperaturen 100°C. Standarden för PN3 är endast avsedd för rörledningar som tillhör 8 § i AFS 2016:1 enligt PED 2014/68/EU.
Standarden följer värden för högsta tillåtna tryck (Pc) och temperatur (Tc) för respektive tryckklass enligt den europeiska harmoniserade flänsstandarden SS-EN 1092-1:2018, tabell G.17-PN10 t.o.m. G.20-PN40 och de material som där anges.
Denna standard för rörklasser är verifierad och godkänd mot kraven i SS-EN 13480-3:2017, av anmält organ (AO) 0409 Kiwa Inspecta AB, certifikat nr. 20-1013779-100. SS-EN 13480 är en standard som uppfyller
kraven enligt EU-direktivet PED 2014/68/EU.
Pressure Equipment Directive – PED, antogs av Europeiska Parlamentet i maj 2014. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 19 juli 2016 i enlighet med föreskriften AFS 2016:1.
Denna standard kan också tillämpas för andra material i materialgrupp 8.1 enligt SIS-CEN ISO/TR 15608:2017, som har lika eller högre hållfasthetsvärden. Väljs ett material med lägre hållfasthetsvärden kan komponenterna EJ användas enligt standarden.

SSG-nummer
SSG7830
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
3595 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7830.

Filer

7830_3.pdf Huvuddokument 3595 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor