SSG7830

Titel

PED – rörklass MSS__A. Rörledningar för metrisk dimensionsserie, material 1.4307, z = 0,7

Orientering

Den här standarden ger anvisningar om rörkomponenter med metriska dimensioner, ID, i tryckklasserna PN3, PN10, PN16, PN25 och PN40.
Standarden är en sammanslagning av de tidigare standarderna SSG 7830, SSG 7831, SSG 7832, SSG 7833 och SSG 7834.
PN3 gäller för enklare rörsystem med enklare tryck och laster, till exempel avgasning. Ytterligare belastningar beräknas fram från fall till fall. Dimensioneringskriteriet är maximalt beräkningstryck 3 bar vid temperaturen 100°C. Tryckklass PN3 är endast avsedd för rörledningar som tillhör 8 § i AFS 2016:1 enligt PED 2014/68/EU.
Standarden följer värden för högsta tillåtna tryck (Pc) och temperatur (Tc) för respektive tryckklass enligt den europeiska harmoniserade flänsstandarden och de material som där anges.
Denna standard för rörklasser är verifierad och godkänd av anmält organ (AO) 0409 Kiwa Inspecta AB, certifikat nr. 20-1013779-100.
Pressure Equipment Directive – PED, antogs av Europeiska Parlamentet i maj 2014. Arbetsmiljöverket implementerade EU-direktivet i Sverige den 19 juli 2016 i enlighet med föreskriften AFS 2016:1.
Denna standard kan också tillämpas för andra material som har lika eller högre hållfasthetsvärden. Väljs ett material med lägre hållfasthetsvärden kan komponenterna EJ användas enligt standarden.

SSG-nummer
SSG7830
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2020-04-29
Granskad
2020-04-29
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
4080 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7830_3.pdf Huvuddokument 4080 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor