Indragen
2020-04-29

SSG7394

Titel

Förstärkningsplåt för avgreningar. Metriska dimensioner, ID. Avgrening typ RP enligt PED-rörklasser. Rostfritt material

Orientering

Denna standard ingår som en komponent i standarderna för rörklasser,
SSG 7830 och SSG 7835. Standarden omfattar dimensioner för förstärkningsplåt
till avgreningar av typ RP enligt standarderna för rörklasser, SSG 7830 och
SSG 7835.
Förstärkt avgrening enligt denna standard är beräknad enligt EU-direktiv PED
97/23/EG. För tryck-/temperaturvärden, se SSG 7821.
PS=3 bar / TS=100°C. Max temperatur=160°C.

SSG-nummer
SSG7394
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2011-07-07
Granskad
2011-07-07
Status
Indragen
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7394_1.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.