SSG7480

Titel

Lösfläns för svetsring med krage. Varmförzinkad. Metriska (ID) och ISO-dimensioner. PN 3–PN 40, PED

Orientering

Denna standard behandlar lösflänsar som ingår i ett komplett flänsförband med lösfläns, svetsring med krage, packning och skruvförband. Lösflänsstandarden ingår inte som en del i SSGs standard för rörklasser utan ska endast ses som ett stöd för inköp och konstruktion.

Värden i standarden är beräknade för högsta tillåtna tryck (Pc) och temperatur (Tc) för respektive tryckklass enligt den europeiska harmoniserade flänsstandarden och de material som där anges.
PN3 gäller för enklare rörsystem med enklare tryck och laster, till exempel avgasning. Ytterligare belastningar beräknas fram från fall till fall. Dimensioneringskriteriet är maximalt beräkningstryck 3 bar vid temperaturen 100°C. Standarden för PN3 är endast avsedd för rörledningar som tillhör 8 § i AFS 2016:1 enligt PED 2014/68/EU.
Standarden uppfyller tillämpliga delar av de väsentliga säkerhetskraven i det europeiska tryckkärlsdirektivet, PED 2014/68/EU, som är implementerat i Sverige genom Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:1. Komponenterna i standarden är konstruerade i enlighet med den harmoniserade standarden för rörledningar.
Måttuppgifter för lösflänsar finns i avsnitt 3.

SSG-nummer
SSG7480
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2020-12-01
Granskad
2020-12-01
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Filer

7480_2.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor