SSG7596

Titel

Isolering av cisterner, torn och tankar – detaljutföranden

Orientering

SSG 7596 ger kompletterande detaljanvisningar för utförande av isolering och ytbeklädnad av cisterner, torn och tankar enligt SSG 7591 – ”Isolering av rörledningar, ventilationskanaler, rökkanaler och behållare”.

SSG-nummer
SSG7596
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2023-06-14
Granskad
2023-06-14
Status
Aktuell
Teknikområden
R, RR
Teknikgrupper
R8 - Isolering av rörsystem, cisterner m m
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG7596.

Filer

7596_4.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor