SSG3703

Titel

VVS-system: Projekteringsförutsättningar för eltekniska driftrum

Orientering

SSG 3703 ger riktlinjer för planering, projektering och utförande av luftbehandlingsinstallationer och kylsystem för eltekniska driftrum där det krävs stor renhet för skydd mot korrosiva gaser.

Eltekniska komponenters allt vidare utbredning inom nya tillämpningsområden har medfört att sådan utrustning i ökande grad exponeras i miljöer där risken för atmosfärisk korrosion är uppenbar. I många anläggningar innehåller den obehandlade luften ofta damm och korrosiva gaser. Dessutom varierar temperatur och fukthalt. Det är därför av stor betydelse att värdena på dessa parametrar håller sig inom bestämda gränser.

Vid utförande av luftbehandlingsinstallationer enligt dessa anvisningar bör den fysiska livslängden för berörd känslig elteknisk utrustning bli optimal.

SSG-nummer
SSG3703
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-06-29
Granskad
2022-06-29
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E, M, V
Teknikgrupper
E3:3 - Miljö - och byggnadstekniska anvisningar, I3:9 - Miljö- och byggnadstekniska anvisningar, M7 - Ventilation
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3703.

Filer

3703_1.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.