SSG4905

Titel

Reservkraft och avbrottsfri kraftförsörjning. Allmänna projekteringsanvisningar. Rapport

Orientering

Denna rapport ger råd och anvisningar vid projektering och val av reservkraftsystem. För många industrier medför ett avbrott i kraftförsörjningen avsevärda ekonomiska konsekvenser. Val av system måste emellertid nu liksom tidigare bedömas med avseende på lokala faktorer såsom t ex kravet på avbrottsfrihet, säkerhet, pris etc.
Utformningen av olika reservkraftsystem beror även på leveranssäkerheten och kvaliteten hos elkraftnätet.
I de följande avsnitten ges allmänna rekommendationer inom området reservkraftsystem. Dessa gör ej anspråk på att vara fullständiga eller uttömmande men kan utgöra ett stöd vid projektering och val av reservkraftsystem.
Principexempel på de vanligast förekommande systemen utgör bilagor till dessa rekommendationer.

SSG-nummer
SSG4905
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2010-01-25
Granskad
2010-01-25
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:1 - Kraftförsörjning och distribution, I3:2 - Försörjning-Kalibrering-Regleroptimering
Typ
Rapport
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4905.

Filer

4905_2.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor