SSG4111

Titel

Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering. Anvisningar för projektering

Orientering

Dessa anvisningar ger riktlinjer för planering och utförande av likströmssystem för hjälp med kraftförsörjning till manöver-, indikerings- och reläskyddssystem.

I första hand avses projektering av nya anläggningar men avsikten är även att anvisningarna skall ge vägledning vid planläggning av åtgärder för befintliga anläggningar i syfte att höja säkerheten genom förbättring av reservkapacitet och underhåll. Anvisningar för derift och underhåll, se SSG 4112.

SSG-nummer
SSG4111
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2009-06-10
Granskad
2009-06-10
Status
Aktuell
Teknikområden
E
Teknikgrupper
E3:1 - Kraftförsörjning och distribution
Typ
Standard
Pris
695 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4111.

Filer

4111_8.pdf Huvuddokument 695 kr
4111B5_8.doc Bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor