SSG4111

Titel

Likströmssystem för reläskydd, manöver och indikering – anvisningar för projektering

Orientering

Den här anvisningen ger riktlinjer för planering och utförande av likströmssystem för hjälp med kraftförsörjning till manöver-, indikerings- och reläskyddssystem. Anvisningarna kan fungera som stöd i samband med exempelvis projektering, förfrågningar och köp av likströmssystem.

I första hand avses projektering av nya anläggningar, men avsikten är även att anvisningarna ska ge vägledning för befintliga anläggningar vid planering av åtgärder som syftar till att höja säkerheten genom förbättring av reservkapacitet och underhåll.

För anvisningar om drift och underhåll av likströmssystem, se SSG 4112.

SSG-nummer
SSG4111
Aktuell utgåva
9
Publicerad
2019-12-19
Granskad
2019-12-19
Status
Aktuell
Teknikområden
E
Teknikgrupper
E3:1 - Kraftförsörjning och distribution
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4111.

Filer

4111_9.pdf Huvuddokument 940 kr
4111B5_9.docx Redigerbar bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor