SSG4502

Titel

Handbok för elanläggningsansvariga

Orientering

SSG 4502 är en standard som riktar sig till innehavare av starkströmsanläggningar i industriell verksamhet. Standarden ger en fördjupad beskrivning av elanläggningsansvaret och ska ses som en handbok för den som utsetts till elanläggningsansvarig på företaget.

Kraven på innehavare av en starkströmsanläggning finns i elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) och i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2022:1–3.
SSG 4501 – ”Systematiskt elsäkerhetsarbete – Företagets elansvar”, tolkar och möter gällande lagar och regler. SSG 4502 innehåller branschpraktiska råd och följer SSG 4501. Den är också harmoniserad med övriga branschanvisningar när det gäller definitioner.

Till SSG 4501 och 4502 finns också ett interaktivt hjälpmedel: SSG Compliance tool. Du kan se hur SSG 4502 hänger ihop med SSG Compliance tool i avsnitt 6 – ”Koppling till SSG Compliance tool”.

SSG-nummer
SSG4502
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2023-04-28
Granskad
2023-04-28
Status
Aktuell
Teknikområden
E, ES
Teknikgrupper
ES - Elsäkerhet
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4502.

Filer

4502_1.pdf Huvuddokument 1760 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.