SSG5272

Titel

Förreglingsscheman för processanläggningar

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 5272.
Dessa anvisningar ger riktlinjer för framställning av förreglingsscheman i processtyrningssammanhang. Förreglingsschemat skall vara ett gemensamt dokument för drift-, projekt- och underhållspersonal att användas för att åskådliggöra förlopp och samband i processtyrningen i grafisk form.

Förreglingsschemat är således ett hjälpmedel för att förenkla felsökning, beskriva förreglingsvillkor, ge underlag för applikationsprogram till styrsystem, utbildning av personal, etc.

SSG-nummer
SSG5272
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2007-05-31
Granskad
2017-09-29
Status
Aktuell
Teknikområden
C, E, I
Teknikgrupper
Cpärm- CAD-pärm, E3:8 - Symboler - Funktionsbaserat ID-system, m.m., CAD-p - CAD-pärm, I3:6 - Symboler-Funktionsbaserat ID-system, m.m.
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Filer

5272_3_v2.pdf Huvuddokument 1220 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor