SSG5262

Titel

Processbilduppbyggnad - Allmänna principer

Orientering

Riktlinjerna i dessa anvisningar är utarbetade för människa-maskin kommunikation vid övervakning, styrning och reglering av processer.

Ett viktigt förhållande vid optimeringen av processtyrningen är en effektiv och enhetlig kommunikation människa-process, där icke önskade drifttillstånd snabbt kan presenteras och avhjälpas. Detta kan endast uppnås genom att framställningen ergonomiskt anpassas till människans egenskaper och att informationen presenteras konsekvent och enkelt så att eventuella misstag kan minimeras.

Dokumentet redovisar grundprinciper som utgör basen för olika typer av presentationsformer.

SSG-nummer
SSG5262
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2009-06-09
Granskad
2009-06-09
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:2 - Bilduppbyggnad, Larm-Varning, m.m., I3:4 - Bilduppbyggnad, Larm-Varning, m.m.
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5262.

Filer

5262_4.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor