SSG4802

Titel

Person-, maskin- och processäkerhet med elektroniska system.

Orientering

Anvisningar ger riktlinjer för konstruktion och utförande av drifts-, skydds- och övervakningsfunktioner ingående i elektroniska system. Anvisningarna skall vara ett hjälpmedel för projektering och konstruktion av anläggningar med avseende på säkerhet och tillförlitlighet. I bilagorna ges schemaexempel på säkerhetssystem och exempel på dokument för säkerhetssystem.

SSG-nummer
SSG4802
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2009-07-10
Granskad
2009-07-10
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:7 - Elektroniska system - Intelligenta informations- och funtionsutrustningar, I3:5 - Elektroniska system - Intelligenta informations- och funktionsutrustningar
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4802.

Filer

4802_4.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor