SSG4101

Titel

Spänningsnivåer, spänningsgodhet och övertoner

Orientering

Ersätter tidigare utgåva av SSG 4101.
Dessa anvisningar omfattar en översikt av rekommenderade spänningsnivåer inom skogsindustrin och kortfattade anvisningar om spänningsgodhet. Dessutom har anvisningar om övertoner och dess verkan/problem utarbetats med syftet att vara ett hjälpmedel i samband med projektering, förfrågningar och köp av övertonskänsliga utrustningar.

SSG-nummer
SSG4101
Aktuell utgåva
9
Publicerad
2013-04-09
Granskad
2013-04-09
Status
Aktuell
Teknikområden
E
Teknikgrupper
E3:1 - Kraftförsörjning och distribution
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

4101_9.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor