SSG3705

Titel

VVS-system: Projekteringsförutsättningar för personalutrymmen

Orientering

SSG 3705 ger projekteringsförutsättningar för olika typer av personalutrymmen.

I de flesta fall hänvisar standarden till svensk byggnorm vilket då innefattar kraven i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 inklusive ändringsförfattningar, samt AMA VVS & Kyla 19 från Svensk Byggtjänst. Där det är nödvändigt visar SSG 3705 på särskilda beaktanden för vissa utrymmen.

SSG-nummer
SSG3705
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-06-29
Granskad
2022-06-29
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E, M, V
Teknikgrupper
E3:3 - Miljö - och byggnadstekniska anvisningar, I3:9 - Miljö- och byggnadstekniska anvisningar, M7 - Ventilation
Typ
Standard
Pris
540 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3705.

Filer

3705_1.pdf Huvuddokument 540 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.