SSG4111E

Titel

DC systems for relay protection, control and indication – recommendations for engineering

Orientering

This instruction provides guidelines for planning and construction of DC systems for help with power supply for manoeuvre, indication and relay protection systems.

The recommendations can serve as support in Connection with, for example, design, for inquiries and purchases of DC systems. In the first place, the design of new plants is intended, but the intention is also for the recommendations to provide guidance for existing facilities in planning measures aimed at improving safety through the improvement of reserve capacity and maintenance.

For recommendations concerning the operation and maintenance of DC systems, refer to SSG 4112E.

SSG-nummer
SSG4111E
Aktuell utgåva
9
Publicerad
2019-12-19
Granskad
2019-12-19
Status
Aktuell
Teknikområden
E
Teknikgrupper
E3:1 - Kraftförsörjning och distribution
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4111E.

Filer

4111E.pdf Huvuddokument 940 kr
4111EB5_9.docx Redigerbar bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor