SSG3800

Titel

Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning

Orientering

Dessa anvisningar är avsedda att användas vid val och upphandling av hydraulikutrustning. Syftet är att användaren ska få en säker hydraulikanläggning med hög tillgänglighet och låg underhållskostnad.

SSG 3800 specificerar krav som ska uppfyllas av den hydrauliska utrustningen eller på utrustning där hydraulik ingår, i samband med funktion, säkerhet, tillförlitlighet, miljö och dokumentation.

Till standarden medföljer blankettbilagorna Bilaga 1 - 3800B1 - "Leveransgränser vid leverans av hydraulikutrustning", Bilaga 2 - 3800B2 - "Checklista" och Bilaga 3 - 3800B3 - "Komponentstandard" att användas för specifikation i de aktuella fallen. Dessa bilagor finns även i redigerbart format att ladda ned.
Dessutom redovisas i bilageform Bilaga 4 - 3800B4 - "Principschema, hydraulaggregat" och Bilaga 5 - 3800B5 - "Märkskylt"

SSG-nummer
SSG3800
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2017-06-29
Granskad
2017-06-29
Status
Aktuell
Teknikområden
E, FNP, I, M
Teknikgrupper
E3:10 - Tekniska leveransbestämmelser m m, I3:8 - Tekniska leveransbestämmelser, m m, M6 - Hydraulik- och pneumatikutrustning
Typ
Standard
Pris
2700 kr

Ansvarig kommitté

Filer

3800_8.pdf Huvuddokument 2700 kr
3800B1_8.docx Redigerbar bilaga 750 kr
3800B2_8.docx Redigerbar bilaga 750 kr
3800B3_8.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor