SSG3800

Titel

Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning

Orientering

Denna standard är avsedd att användas vid val och upphandling av hydraulikutrustning. Syftet är att användaren ska få en säker hydraulikanläggning med hög tillgänglighet och låg underhållskostnad.

SSG 3800 specificerar och förtydligar de punkter i SS-EN ISO 4413:2010 som ska uppfyllas av den hydrauliska utrustningen eller utrustning där hydraulik ingår, gällande funktion, säkerhet, tillförlitlighet, miljö, energieffektivitet och dokumentation.

SSG-nummer
SSG3800
Aktuell utgåva
9
Publicerad
2024-01-26
Granskad
2024-01-26
Status
Aktuell
Teknikområden
E, FNP, I, M
Teknikgrupper
E3:10 - Tekniska leveransbestämmelser m m, I3:8 - Tekniska leveransbestämmelser, m m, M6 - Hydraulik- och pneumatikutrustning
Typ
Standard
Pris
2700 kr

Ansvarig kommitté

Filer

3800_9.pdf Huvuddokument 2700 kr
3800B1_9.docx Redigerbar bilaga 750 kr
3800B2_9.docx Redigerbar bilaga 750 kr
3800B3_9.docx Redigerbar bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor