SSG3800

Titel

Allmänna tekniska bestämmelser för leverans av hydraulikutrustning

Orientering

Dessa anvisningar är avsedda att användas vid val och upphandling av hydraulikutrustning. Syftet är att användaren ska få en säker hydraulikanläggning med hög tillgänglighet och låg underhållskostnad.

SSG 3800 specificerar och förtydligar punkter i SS-EN ISO 4413:2010 som ska uppfyllas av den hydrauliska utrustningen eller på utrustning där hydraulik ingår, i samband med funktion, säkerhet, tillförlitlighet, miljö och dokumentation.

Utgåva 8 skiljer sig från föregående genom en stor förändring i upplägg av hela standarden. Standarden kan nu enbart tillämpas parallellt med SS-EN ISO 4413 och i förekommande fall tillsammans med en anläggnings egna standard.

Till standarden medföljer blankettbilagorna Bilaga 1 - 3800B1 - "Leveransgränser vid leverans av hydraulikutrustning", Bilaga 2 - 3800B2 - "Checklista" och Bilaga 3 - 3800B3 - "Komponentstandard" att användas för specifikation i de aktuella fallen. Dessa bilagor finns även i redigerbart format att ladda ned.
Dessutom redovisas i bilageform Bilaga 4 - 3800B4 - "Principschema, hydraulaggregat" och Bilaga 5 - 3800B5 - "Märkskylt"

SSG-nummer
SSG3800
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2017-06-29
Granskad
2017-06-29
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, M
Teknikgrupper
E3:10 - Tekniska leveransbestämmelser m m, I3:8 - Tekniska leveransbestämmelser, m m, M6 - Hydraulik- och pneumatikutrustning
Typ
Standard
Pris
2395 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3800.

Filer

3800_8.pdf Huvuddokument 2395 kr
3800B1_8.docx Redigerbar bilaga 660 kr
3800B2_8.docx Redigerbar bilaga 660 kr
3800B3_8.docx Redigerbar bilaga 660 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor