SSG4901

Titel

Intelligenta informations- och funktionsutrustningar för startkopplare m.m.

Orientering

Rapporten utarbetades i sin ursprungliga form i första hand för att påverka utvecklingen och ställa krav inom rubricerade område. Nu följs nästa steg upp som är integration till processtyrsystem och centrala informationssystem. Det mest karaktäristiska är att systemen fortfarande "lever" i sina egna världar eller kommunicerar bristfälligt. Vissa leverantörer har dock anammat öppna och etablerade protokoll vilket också medfört en större respons.

Vårt arbete syftar till att få tillverkare och leverantörer att förstå vikten av att underhållet kan ge väl så stora vinster om "on-line informationen" blir av den kvalite som erfordras.

SSG-nummer
SSG4901
Aktuell utgåva
1
Publicerad
1999-11-01
Granskad
2017-09-28
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:7 - Elektroniska system - Intelligenta informations- och funtionsutrustningar, I3:5 - Elektroniska system - Intelligenta informations- och funktionsutrustningar
Typ
Rapport
Pris
540 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4901.

Filer

4901_1_v2.pdf Huvuddokument 540 kr  

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.