SSG5253

Titel

Regleroptimering

Orientering

Anvisningar ger råd och riktlinjer för planering, utförande och uppföljning vid optimering av reglerutrustningar. Inom reglerteknikområdet har en stor mängd litteratur givits ut, men ett fåtal av dessa beskriver hela tillvägagångssättet, dvs från planering till uppföljning. Föreliggande anvisningar ger i enklare form en praktiskt inriktad vägledning om hur man steg för steg kan gå tillväga för att optimera en reglerkrets. Riktlinjerna gäller normala självreglerande processer med en stark dominerande tidskonstant och "rena" integrerade processer.

SSG-nummer
SSG5253
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2004-11-01
Granskad
2004-11-01
Status
Aktuell
Teknikområden
I
Teknikgrupper
I3:2 - Försörjning-Kalibrering-Regleroptimering
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5253.

Filer

5253_3_v2.pdf Huvuddokument 1760 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor