SSG4100

Titel

Montageanvisningar för elutrustningar

Orientering

Föreliggande anvisningar utgör s. k "basanvisningar" för montage och utförande av elanläggningar. Syftet med föreliggande anvisningar är att ange standard och rekommendationer för dimensionering, materielval, installation, dokumentation, etc så att utrustningen anpassas till miljö och den uppgift denna skall fylla samt så att förrådshållning av materiel och reservdelar kan hållas på en rimlig nivå. Denna utgåva har kompletterats
med ett avsnitt om frekvensomriktare. Dessutom har Montageprinciper
(bantad version) åter införts i dokumentet.

SSG-nummer
SSG4100
Aktuell utgåva
6
Publicerad
2012-06-18
Granskad
2012-06-18
Status
Aktuell
Teknikområden
E
Teknikgrupper
E3:9 - Montage- och jordningsanvisningar, EMC och CE-märkning
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4100.

Filer

SSG4100_6.pdf Huvuddokument 1760 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor