SSG4525

Titel

Jordnings- och potentialutjämningssystem. Anvisningar för planering och projektering

Orientering

För att säkerställa hög person- och driftsäkerhet i industrins elanläggningar fordras det att man följer vissa regler i samband med planering och utförande av jordningssystemen.
Oönskade potentialskillnader mellan olika anläggningsdelar och/eller till en
referenspotential kan t.ex. förorsaka funktionsstörningar, skador på installa-tionen eller ge upphov till personfara.
I dessa anvisningar (SSG 4525 med bilagor) behandlas i huvudsak den praktiska
hanteringen av jordningssystemen men också en del övrigt har tagits med så fordringar med avseende på föreskrifter och standarder uppfylls.

SSG-nummer
SSG4525
Aktuell utgåva
5
Publicerad
2009-01-15
Granskad
2009-01-15
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E
Teknikgrupper
BÖ Övrigt, E3:9 - Montage- och jordningsanvisningar, EMC och CE-märkning
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4525.

Filer

4525_5.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor