SSG4250

Titel

Elektriska driftrum. Allmänna projekteringsanvisningar

Orientering

Dessa rekommendationer anger riktlinjer för planering och utförande av slutna elektriska driftrum, vilka kan vara fristående eller inbyggda i produktionslokaler.

Avsikten med rekommendationerna är att ge anvisningar för projektering så att eltekniska krav kan beaktas redan från projektens början. Medverkan av elteknisk fackkunskap skall därför påkallas på ett tidigt stadium i det löpande projektarbetet så att preliminära förslag kan granskas och godkännas med hänsyn till eltekniska krav.

SSG-nummer
SSG4250
Aktuell utgåva
8
Publicerad
2016-01-22
Granskad
2016-01-22
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E, I
Teknikgrupper
BÖ Övrigt, E3:3 - Miljö - och byggnadstekniska anvisningar, I3:9 - Miljö- och byggnadstekniska anvisningar
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4250.

Filer

SSG4250_8.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor