SSG4909

Titel

Anvisningar för EMC-kartläggning

Orientering

Denna rapport ges ut av arbetsgruppen för EMC-direktivet och ger anvisningar för dess hantering med avseende på den elektriska störmiljön. I direktivet har angetts olika förutsättningar. Förutom gränsvärden, provningsnormer, avstånd m.m. så är det angivet att i de fall där direktivet inte kan uppfyllas av
tekniska eller ekonomiska skäl, ska en handlingsplan en s.k. EMC-plan upprättas.
EMC-plan upprättas gemensamt av användaren och tillverkaren i vilket anges i vilka delar som inte går att uppfylla samt en utredning eller mätprotokoll som styrker att det inte innebär någon ökad risk.
Anläggningsinnehavaren ska utse en EMC-ansvarig att koordinera dessa frågor.

SSG-nummer
SSG4909
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2011-02-03
Granskad
2011-02-03
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:9 - Montage- och jordningsanvisningar, EMC och CE-märkning, I3:1 - Jordning och skärmning, EMC och CE-märkning
Typ
Standard
Pris
695 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4909.

Filer

4909_2.pdf Huvuddokument 695 kr
4909B1_2.doc Bilaga 550 kr
4909B2_2.doc Bilaga 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor