SSG4909

Titel

Anvisningar för EMC

Orientering

SSG 4909 är ett hjälpmedel för att uppfylla kraven i EMC-direktivet. Syftet med standarden är att ge anvisningar för hur den elektriska störmiljön i fasta anläggningar kan hanteras, och därmed ge ökad drifttillgänglighet, bättre elkvalitet och mindre störningar. Standarden vänder sig till
— innehavare och elanläggningsansvariga
— elinstallatörer för regelefterlevnad och underhållstekniker/
underhållspersonal
— projektledare och arbetsledare
— drifttekniker
— konstruktörer
— konsulter
— leverantörer.
EMC-direktivet hänvisar till olika produktstandarder. En av dessa (SS-EN 61800–3:2005) styr PDS (power drive system, det vill säga frekvensomriktare). I den står det att det ska göras en utredning före varje installation av omriktare på IT-nät och omriktare med märkström på 400 A eller mer, för att visa att omriktaren inte kommer att störa någon annan utrustning på egna eller närliggande anläggningar. Denna utredning är omfattande och kostsam att göra. Genom att följa arbetsprocessen som beskrivs i SSG 4909 gör man denna utredning en gång för hela anläggningen, och slipper då stora utredningskostnader vid varje enskild omriktarinstallation.

SSG-nummer
SSG4909
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2019-09-23
Granskad
2019-09-23
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:9 - Montage- och jordningsanvisningar, EMC och CE-märkning, I3:1 - Jordning och skärmning, EMC och CE-märkning
Typ
Standard
Pris
1460 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4909.

Filer

4909_3.pdf Huvuddokument 1460 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor