SSG4500

Titel

Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner

Orientering

SSG 4500 är en anvisning för hur yrkespersoner ska utföra arbeten på ett säkert sätt. Anvisningen hänvisar också till gällande föreskrifter och beskriver när riskhantering, kontroll och säkerhetsbeteende bör förstärkas. Yrkespersoner måste alltid ta reda på om det finns lokala regler.

SSG-nummer
SSG4500
Aktuell utgåva
14
Publicerad
2021-11-24
Granskad
2021-11-24
Status
Aktuell
Teknikområden
AMV, E, ES
Teknikgrupper
Elsäk - Elsäkerhetspärm
Typ
Standard
Pris
1220 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4500.

Filer

4500_14.pdf Huvuddokument 1220 kr

Denna standard finns i tryckt format. Köp den här.

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor