SSG4102

Titel

Ex-tillämpningar - Elektriska och mekaniska installationer

Orientering

Dessa anvisningar ger en sammanfattande bild på aktuella bestämmelser, lagar, föreskrifter och tekniska regler för elektriska och mekaniska installationer som omgärdas av Ex- tillämpningar. Innehavare av anläggningen ansvarar för att anläggningen är så utförd och hålls i sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och
egendom.

SSG-nummer
SSG4102
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2018-02-15
Granskad
2018-02-15
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I, M
Teknikgrupper
E3:4 - Explosionsfarliga områden - Belysning, I3:10 - Explosionsfarliga områden - Instrumentställverk, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4102.

Filer

4102_3.pdf Huvuddokument 1760 kr
4102B1_3.docx Bilaga

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor