SSG4909E

Titel

EMC survey

Orientering

Denna rapport ges ut av arbetsgruppen för EMC-direktivet och ger anvisningar för dess
hantering med avseende på den elektriska störmiljön. Different conditions are specified in the directive. Apart from the parameters, test norms, distance etc. it is also specified that in those cases where the directive cannot be fulfilled for technical or economical reasons, an action plan, an EMC plan must be drawn up.
The EMC plan is drawn up together by the user and the manufacturer and specifies the parts that cannot be fulfilled and specifies an investigation or measurement protocol that verifies that there is no increased risk.
The installation proprietor must appoint an EMC supervisor to coordinate these questions.

SSG-nummer
SSG4909E
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2011-02-03
Granskad
2011-02-03
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E3:9 - Montage- och jordningsanvisningar, EMC och CE-märkning, I3:1 - Jordning och skärmning, EMC och CE-märkning
Typ
Standard
Pris
695 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG4909E.

Filer

4909E_2.pdf Huvuddokument 695 kr
4909EB1_2.doc Bilaga 550 kr
4909EB2_2.doc Bilaga 550 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor