SSG1281

Titel

Akustiska och visuella varningssignaler

Orientering

Denna standard beskriver de vanligast förekommande akustiska och visuella varningssignalerna. Standarden beskriver även vilka åtgärder de är förknippade med och ger exempel på tillämpning.

Beskrivningarna gällande färganvisningar och ljussignaler överensstämmer med avsnittet om skyltar och signaler i AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning.

Standarden innehåller också anvisningar för brandlarm.

Standarden anger inte i vilka situationer larm ska användas, utan endast vilken varningssignal som ska användas för aktuellt larm.

Processlarm behandlas inte i denna standard.

Larm avseende maskiner (t.ex. transportörer, traverser, spårbundna vagnar, arbetsfordon samt backande fordon och portar) hanteras inte heller i standarden. För information om detta hänvisar vi till SS- EN 981+A1:2008.

SSG-nummer
SSG1281
Aktuell utgåva
4
Publicerad
2024-06-03
Granskad
2024-06-03
Status
Aktuell
Teknikområden
I, S
Teknikgrupper
I3:11 - Övrigt / Tekniska meddelanden, I3:4 - Bilduppbyggnad, Larm-Varning, m.m.
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG1281.

Filer

1281_4.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor