SSG3702

Titel

VVS-system: Mediakoder, system, flödesscheman och dimensioneringsgrunder

Orientering

SSG 3702 ger allmänna anvisningar för projektering av VVS-installationer.
Standarden ger exempel på utförande och rekommendationer för dimensionering och hänvisar vid behov till andra relevanta publikationer.

Standarden innefattar:
— Vägledning för mediakoder baserade på SSG 7650 – Rörsystem – anvisningar för val av material och komponenter samt klassning och kontroll.
— Tilläggssymboler för VVS-scheman att använda vid behov.
— Ritningsexempel på flödesscheman som är återkommande hänvisade
till i övriga SSG VVS-standarder.
— Dimensioneringsgrunder för industriella VVS-system.

SSG-nummer
SSG3702
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2022-06-29
Granskad
2022-06-29
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E, M, V
Teknikgrupper
E3:3 - Miljö - och byggnadstekniska anvisningar, I3:9 - Miljö- och byggnadstekniska anvisningar, M7 - Ventilation
Typ
Standard
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3702.

Filer

3702_1.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.