SSG5904

Titel

Optofiberteknik

Orientering

Denna rapport ger anvisningar och allmänna rekommendationer inom området optofiberteknik.

Anvisningarna gör ej anspråk på att vara fullständiga eller uttömmande men kan utgöra ett stöd vid projektering, installation, förfrågningar och vid val av kommunikationsnät baserade på optoteknik.

I huvudsak finns det tre huvudområden som skall beaktas vid projektering av optofiberkommunikation. Dessa är:
-överföringsbehovet (vilka elektriska signaler som skall överföras)
-val av transmissionsutrustning
-dimensionering av kabelnätet.

SSG-nummer
SSG5904
Aktuell utgåva
2
Publicerad
2003-06-01
Granskad
2003-06-01
Status
Aktuell
Teknikområden
E, I
Teknikgrupper
E2:2 - Kablar och anvisningar inom kabelområdet, I2:1 - Kablar, m m
Typ
Rapport
Pris
940 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG5904.

Filer

5904.pdf Huvuddokument 940 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor