SSG3035

Titel

Ljudnivåer för arbetsplatser och anläggningars omgivning - upphandling av maskiner och utrustning

Orientering

Vid ny-, om-, eller tillbyggnad av maskiner, utrustningar och lokaler ska frågeställningar rörande buller beaktas. Dokumentet ger rekommendationer om interna bullernivåer samt riktlinjer för upphandling med ljudkrav av
maskiner och utrustning med hänsyn till inre och yttre miljö. I dokumentet anges de begränsningar av bullernivåer som bör åstadkommas för att tillfredsställa rimliga krav när det gäller att förhindra hörselskador, minska olycksrisker och ge möjlighet till talkommunikation på arbetsplatser. Vibrationer behandlas endast i den mån dessa orsakar hörbart ljud (stomljud, strukturljud) på arbetsplats, typexempel är stomljud i manöverrum. Kännbara vibrationer som påverkar människokroppen behandlas i bilaga 3.

SSG-nummer
SSG3035
Aktuell utgåva
3
Publicerad
2016-09-21
Granskad
2016-09-21
Status
Aktuell
Teknikområden
B, E, FNP, I, M
Teknikgrupper
BÖ Övrigt, E3:11 - Övrigt, I3:11 - Övrigt / Tekniska meddelanden, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
1760 kr

Ansvarig kommitté

Förhandsgranskning

Förhandsgranska dokumentet SSG3035.

Filer

3035_3.pdf Huvuddokument 1760 kr
3035B1_3.docx Bilaga 750 kr
3035B2_3.docx Bilaga 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.

Visa äldre utgåvor