Indragen
2012-06-21

SSG3036

Titel

Anvisningar för maskinupphandlingOffertförfrågan - ljuddata.

Orientering

Standarden indragen pga. att den är inarbetad i SSG 3035. Som underlag för beställarens första värdering av leverantörsofferterna i ljudhänseende begärs här att uppgifter lämnas om uppmätta ljuddata för identisk eller liknande utrustning som levererats tidigare. Uppgifter enligt blankett, bilaga 1 till detta dokument skall ingå. De lämnade ljuduppgifterna, eventuella möjligheter för ljuddämpning samt garantivärden kommer att bli föremål för diskussioner och avtal före kontraktskrivning.
Utrustningen skall uppfylla EU-kraven beträffande redovisning av buller och vibrationer, se t ex standarder SS-EN ISO 11200 -11204 och SS-EN ISO 13023. Kopia av mätprotokoll t ex underlag för CE-märkning skall bifogas.

SSG-nummer
SSG3036
Aktuell utgåva
1
Publicerad
2004-11-01
Granskad
2004-11-01
Status
Indragen
Teknikområden
B, E, I, M
Teknikgrupper
BÖ Övrigt, E3:11 - Övrigt, I3:11 - Övrigt / Tekniska meddelanden, M11 - Övrigt
Typ
Standard
Pris
750 kr

Ansvarig kommitté

Filer

3036.pdf Huvuddokument 750 kr

Du är inte inloggad. Klicka här om du vill teckna ett abonnemang där denna standard ingår.